Huda luknja, kolesarske brvi

Finished:

v izgradnji

Contractor:

razni

Client:

Direkcija RS za infrastrukturo

Project details:

Premostitveni objekti so bili izdelani  v sklopu ureditve državne kolesarske poti DKP G14 v območju Mestne občine Velenje in Občine Mislinja na odseku KP HUDA LUKNJA. Območje obdelave ureditve kolesarske poti, ki večinoma poteka vzdolž glavne ceste G1-4 Zg. Dolič – Velenje, je večji del umeščena po trasi stare opuščene železniške proge.

Huda luknja, kolesarske brvi

Finished:

v izgradnji

Investor:

Direkcija RS za infrastrukturo

Contractor:

razni