MB – Europark

Finished:

1999-novogradnja 2006 širitev in rekonstrukcija

Contractor:

GRANIT in GRADIS NOVA KONSTRUKTOR VGR d.o.o

Client:

IMMORENT LEASING NEPREMIČNINE d.o.o

Project details:

Tlorisne dimenzije novega dela so ca.184.50 x 111.50 m. Površina novega dela znaša cca. 68.000m2, tako da je skupna površina celotnega objekta (stari + novi del) cca. 178.000m2.

MB – Europark

Finished:

1999-novogradnja 2006 širitev in rekonstrukcija

Investor:

IMMORENT LEASING NEPREMIČNINE d.o.o

Contractor:

GRANIT in GRADIS NOVA KONSTRUKTOR VGR d.o.o