Podhod CANKARJEVA

Finished:

2022

Contractor:

Kolektor Koling d.o.o.

Client:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Project details:

V okviru nadgradnja glavne železniške proge št. 50 Ljubljana – Sežana – d.m. na odseku Ljubljana - Brezovica je bila izdelana sanacija  podhoda, ki omogoča prehod pešcev in kolesarjev pod železniško progo v območju Jakopičevega sprehajališča. Skupna dolžina obstoječega podhoda med osema opornikov znaša 8,50 m.

Podhod CANKARJEVA

Finished:

2022

Investor:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Contractor:

Kolektor Koling d.o.o.