Podhod ROŽNA DOLINA

Finished:

2022

Contractor:

CGP d.d.

Client:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Project details:

V okviru nadgradnja glavne železniške proge št. 50 Ljubljana – Sežana – d.m. na odseku Ljubljana - Brezovica je bila izdelana sanacija  podhoda, ki omogoča prehod pešcem in kolesarjem pod železniško progo. Svetla odprtina podhoda znaša 1,40 m. Skupna širina saniranega objekta znaša 10,88 m. Svetla višina znaša 2,18 m.

Podhod ROŽNA DOLINA

Finished:

2022

Investor:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Contractor:

CGP d.d.