Podvoz CELOVŠKA

Finished:

2022

Contractor:

Kolektor Koling d.o.o.

Client:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Project details:

V okviru nadgradnja glavne železniške proge št. 50 Ljubljana – Sežana – d.m. na odseku Ljubljana - Brezovica je bila izdelana sanacija  podvoza, ki omogoča prehod Celovške ceste pod železniško progo. Podvoz je zasnovan kot okvirna konstrukcija preko treh polj.

Length:

40,78 m

Maximum range:

25,00 m

Podvoz CELOVŠKA

Finished:

2022

Investor:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Contractor:

Kolektor Koling d.o.o.