Podvoz ERJAVČEVA

Finished:

2022

Contractor:

CGP d.d.

Client:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Project details:

V okviru nadgradnja glavne železniške proge št. 50 Ljubljana – Sežana – d.m. na odseku Ljubljana - Brezovica je bila izdelana sanacija podvoza, ki  se nahaja v km 567+594 trase železniške proge in omogoča prehod Erjavčeve ceste pod železniško progo.

Length:

20,6 m

Maximum range:

10,00 m

Podvoz ERJAVČEVA

Finished:

2022

Investor:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Contractor:

CGP d.d.