Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

Zaščita zasebnosti in uporaba osebnih podatkov

Družba  GRADIS, BP MARIBOR d.o.o.  bo vse pridobljene podatke o obiskovalcih spletnih strani varovala v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. V družbi smo zavezani k spoštovanju vaše zasebnosti in skrbi za varnost vaših osebnih podatkov. Informacije o zaščiti zasebnosti, zapisane v nadaljevanju, na enem mestu združujejo ključne informacije o varstvu osebnih podatkov v družbi  GRADIS, BP MARIBOR d.o.o.  

Informacije o upravljavcu spletne strani
GRADIS, BP MARIBOR d.o.o.
Lavričeva ulica 3
2000 Maribor

Telefon: 02 250 68 30
E-naslov: biro@gradis.si
Spletna stran: https://www.gradis.si/
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov
Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov stopite v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov in uresničevanjem vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Zahteve v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic lahko posredujete:
• na naš naslov: Lavričeva ulica 3, 2000 Maribor
• na naš elektronski naslov: biro@gradis.si
Kako pridobivamo vaše osebne podatke
Vaše osebne podatke pridobivamo, ko se identificirate pri koriščenju naših storitev, nas kontaktirate po elektronski pošti, po telefonu, v pisni obliki ali prek socialnih omrežij, ko izpolnite katere koli vnosne obrazce, naročite naše storitve, ali na kakršen koli drug način, s katerim nam posredujete svoje osebne podatke. Zbiramo tudi podatke o vaši uporabi naše spletne strani s piškotki in podobnimi tehnologijami. Več informacij o tem, kako te tehnologije uporabljamo za zbiranje informacij o vas, lahko najdete zapisanih v Politiki uporabe piškotkov.
Katere vaše podatke uporabljamo, v kakšen namen in na kakšnem pravnem temelju
Vaše osebne podatke – ime, priimek in kontaktne podatke (naslov, e-naslov, telefon), ki nam jih boste posredovali preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani, bomo uporabili izključno za podajo odgovora na zastavljeno vprašanje, ali za podajo ponudbe na podano povpraševanje.

Pravna podlaga je 6/I (b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
———————————————————

Vaše osebne podatke – ime, priimek in kontaktne podatke (naslov, e-naslov, telefon) ter podatek o vašem rojstvu, ali davčno številko, lahko uporabimo oziroma obdelujemo za namen izvajanja že sklenjenih pogodb, ali za namen sklenitve novih pogodb, kakor tudi v fazi pogajanj.

Pravna podlaga je 6/I (b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
———————————————————

Vaše osebne podatke, ki nam jih boste poslali kot potencialni kandidati za zaposlitev oz. kot potencialni poslovni partner – ime, priimek, kontaktni podatki (naslov, e-naslov, telefon), podatki podani v življenjepisu, delovne izkušnje, reference ter druge podatke, ki jih boste dodatno navedli, bomo uporabili za namen vzpostavitve stika ter morebitne izvedbe razgovora z vami kot potencialnim kandidatom za zaposlitev / poslovnim partnerjem, za namen izbire najprimernejšega kandidata za našo ekipo v postopku zaposlitvene izbire, oziroma izbire najprimernejšega poslovnega partnerja ter za zagotavljanje pravic družbe in delovanje skladno s pravnimi obveznostmi.

Pravna podlaga je 6/I (b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in kdo so prejemniki naših podatkov
Znotraj družbe
Znotraj družbe je dostop do vaših osebnih podatkov omogočen tistim organizacijskim enotam, ki so vključene v postopek zbiranja (npr. služba tajništva in splošnih zadev, kadrovska služba, služba za trženje storitev itd.)

Izven družbe
Dostop do osebnih podatkov izven družbe imajo pogodbeni obdelovalci, ki jih naše podjetje angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za sklenitev in izvajanje pogodb. Med postopkom prenosa družba posebej skrbi za varnost vaših podatkov, pri čemer prenos podatkov temelji na pogodbi, ki vsebuje standardne pogodbene določbe Evropske unije glede skladnosti predpisov o varstvu osebnih podatkov.
Kako dolgo so podatki shranjeni
Osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego posameznega namena, zaradi katerega smo jih zbirali ali nadalje obdelovali. Obdobje hrambe je odvisno od podlage, zaradi katere smo podatke obdelovali, in namena obdela.

Večino vaših osebnih podatkov, zbranih z namenom koriščenja naših storitev, hranimo za obdobje trajanja poslovnega razmerja, temu pa prištejemo obdobje, v katerem je mogoče uveljavljati pravne zahtevke v zvezi s poslovnim razmerjem (običajno je to obdobje 5 let, kot je splošni zastaralni rok po Obligacijskem zakoniku). Kadar so vaši podatki navedeni na izdanem računu, jih zaradi davčnih predpisov hranimo 10 let od izdaje računa.

V primeru, da zaposlitveno razmerje s kandidatom za zaposlitev, ali poslovno razmerje s potencialnim poslovnim partnerjem ni sklenjeno, se vaši osebni podatki izbrišejo po končanju postopka izbire kandidata ali poslovnega partnerja.

Vaše osebne podatke izjemoma obdelujemo tudi dlje, če to od nas zahtevajo veljavni predpisi v Republiki Sloveniji.
Vaše pravice
Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov lahko kot posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo:

• zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov in pridobi informacije skladno s 15 čl. GDPR,
• zahtevate dopolnitev ali popravek svojih osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni po 16. čl. GDPR,
• zahtevate blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov (»pravica do pozabe«) po 17. čl. in 18. čl. GDPR,
• ugovarjate obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim po 21. č. GDPR,
• zahteva prenos podatkov po 20. čl. GDPR ter
• v zvezi z varstvom svojih osebnih podatkov vložite pritožbo pri pristojnem informacijskem pooblaščencu (https://www.ip-rs.si/).

Za uveljavljanje svojih predhodnih pravic lahko na pooblaščeno osebo naše družbe za varstvo podatkov naslovite svojo zahtevo, na katero bomo odgovorili v najkrajšem možnem času in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.