Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Pravna določila

Družba GRADIS, BP MARIBOR d.o.o. bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletne strani poskušala zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na svoji spletni strani, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti družba GRADIS, BP MARIBOR d.o.o.  niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vse informacije in podobe, ki jih vsebuje spletna stran družbe GRADIS, BP MARIBOR d.o.o. so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na tej spletni strani, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na tej strani, so registrirane blagovne znamke družbe  GRADIS, BP MARIBOR d.o.o.  oziroma ima omenjena družba pravico do njihove uporabe.

Družba GRADIS, BP MARIBOR d.o.o.  si pridržuje pravico, da spremeni vsebino te spletne strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.