Huda luknja, kolesarske brvi

Dokončan:

v izgradnji

Izvajalec:

razni

Naročnik:

Direkcija RS za infrastrukturo

Podrobnosti

Premostitveni objekti so bili izdelani  v sklopu ureditve državne kolesarske poti DKP G14 v območju Mestne občine Velenje in Občine Mislinja na odseku KP HUDA LUKNJA. Območje obdelave ureditve kolesarske poti, ki večinoma poteka vzdolž glavne ceste G1-4 Zg. Dolič – Velenje, je večji del umeščena po trasi stare opuščene železniške proge.

Huda luknja, kolesarske brvi

Dokončan:

v izgradnji

Investitor:

Direkcija RS za infrastrukturo

Izvajalec:

razni