MB – Dvoetažni most čez Dravo

Dokončan:

1982/spodnja etaža
1985/zgornja etaža

Izvajalec:

Gradis NGR

Naročnik:

Republiška skupnost za ceste in SIS za ceste Maribor

Podrobnosti

Dolžina:

341,00 m

Maksimalni razpon:

41,50 m

Tehnologija:

montažni škatlasti nosilci

MB – Dvoetažni most čez Dravo

Dokončan:

1982/spodnja etaža
1985/zgornja etaža

Investitor:

Republiška skupnost za ceste in SIS za ceste Maribor

Izvajalec:

Gradis NGR