Most čez DRAVO in KANAL

Dokončan:

2008

Izvajalec:

CPM d.d.

Naročnik:

DARS d.d.

Podrobnosti

Dolžina:

765,00 m

Maksimalni razpon:

125,00 m

Tehnologija:

prostokonzolna gradnja

Most čez DRAVO in KANAL

Dokončan:

2008

Investitor:

DARS d.d.

Izvajalec:

CPM d.d.