Podhod ROŽNA DOLINA

Dokončan:

2022

Izvajalec:

CGP d.d.

Naročnik:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Podrobnosti

V okviru nadgradnja glavne železniške proge št. 50 Ljubljana – Sežana – d.m. na odseku Ljubljana - Brezovica je bila izdelana sanacija  podhoda, ki omogoča prehod pešcem in kolesarjem pod železniško progo. Svetla odprtina podhoda znaša 1,40 m. Skupna širina saniranega objekta znaša 10,88 m. Svetla višina znaša 2,18 m.

Podhod ROŽNA DOLINA

Dokončan:

2022

Investitor:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Izvajalec:

CGP d.d.