Podvoz ERJAVČEVA

Dokončan:

2022

Izvajalec:

CGP d.d.

Naročnik:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Podrobnosti

V okviru nadgradnja glavne železniške proge št. 50 Ljubljana – Sežana – d.m. na odseku Ljubljana - Brezovica je bila izdelana sanacija podvoza, ki  se nahaja v km 567+594 trase železniške proge in omogoča prehod Erjavčeve ceste pod železniško progo.

Dolžina:

20,6 m

Maksimalni razpon:

10,00 m

Podvoz ERJAVČEVA

Dokončan:

2022

Investitor:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Izvajalec:

CGP d.d.