Rekonstrukcija mostu čez Dravo v VUHREDU

Dokončan:

2018

Izvajalec:

Pomgrad d.d.

Naročnik:

Direkcija RS za infrastrukturo

Podrobnosti

Dolžina:

150 m

Maksimalni razpon:

42 m

Rekonstrukcija mostu čez Dravo v VUHREDU

Dokončan:

2018

Investitor:

Direkcija RS za infrastrukturo

Izvajalec:

Pomgrad d.d.