Storitve

Storitve

Vodenje in izvedba investicijskih projektov

Glavna dejavnost našega podjetja je izvedba investicijskih projektov skladno s smernicami in določili FIDIC. Naši visoko usposobljeni kadri in preudarno izbrani pogodbeni partnerji poskrbijo za celovit investicijski inženiring pri vodenju in izvedbi gradbenih projektov. Zagotavljamo strokovno izvedbo aktivnosti v vseh fazah investicijskega projekta ter v skladu z Gradbenim zakonom (GZ).

01 Načrtovanje

Celovito kvalitetno načrtovanje investicijskega projekta je temelj stroškovno optimalne in dolgoročno kvalitetne izvedbe projekta.

03 Vodenje

Vodenje investicijskih projektov od pridobivanja upravnih dovoljenj do predaje objekta investitorju.

05 Nadzor

Vse gradbene faze dosledno spremljamo in vršimo nadzor nad potekom dela. Opravljamo tudi izredne kontrole (»super nadzor«) poteka inženiringa drugega izvajalca, kjer v imenu investitorja preverimo doseganje zastavljenih ciljev projekta v različnih fazah izvajanja.

02 Svetovanje

Svetovanje pri optimizaciji gradbenih procesov z namenom zniževanja stroškov ter hitrejše gradnje za najboljše naložbene učinke investitorja.

04 Izvedba

Zagotavljamo brezhibno izvedbo investicije in prevzemamo popolno odgovornost do spoštovanja dogovorjenih kvalitativnih zahtev, časovnih rokov ter finančnih okvirov projekta.

06 Kontakt

Vodenje investicijskih projektov od pridobivanja upravnih dovoljenj do predaje objekta investitorju.

Pišite nam

Vsako sodelovanje se začne s prvim stikom, zato vas vabimo, da nam pošljete vprašanje ali na kratko predstavite svoj projekt. Z veseljem vas bomo povabili na razgovor ali poslali neobvezujočo ponudbo.

Pišite nam

Vsako sodelovanje se začne s prvim stikom, zato vas vabimo, da nam pošljete vprašanje ali na kratko predstavite svoj projekt. Z veseljem vas bomo povabili na razgovor ali poslali neobvezujočo ponudbo.

Drugi o nas