Viadukt JELŠEVICA (6-4)

Dokončan:

2002

Izvajalec:

GRADIS GP CELJE

Naročnik:

DARS d.d.

Podrobnosti

Dolžina:

254,00 m

Maksimalni razpon:

30 m

Tehnologija:

polje po polje

Viadukt JELŠEVICA (6-4)

Dokončan:

2002

Investitor:

DARS d.d.

Izvajalec:

GRADIS GP CELJE